W zakresie usług brukarskich wykonujemy:

  • ścieżki, chodniki, podjazdy, parkingi,
  • schody , tarasy
  • montaż krawężników, palisad,
  • ogrodzenie z betonowych bloczków ogrodzeniowych,
  • stabilizacja podłoża, plantowanie tłucznia i grysów.